Jak dbamy o czystość

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Aby dostosować się do istniejących wytycznych podjęliśmy szereg kroków związanych z bezpieczeństwem i dbałością w zakresie utrzymania czystości.

Do sprzątania i dezynfekcji używamy:
– rękawic
– ochraniacze oczu
– maski
– odpowiednie buty
– osłonę na głowę.

Stosujemy środki do dezynfekcji hoteli o szerokim spektrum działania (bakterie, grzyby, wirusy), zawierają one 60-70% alkoholu z natychmiastowym czasem działania i niską toksycznością dla pracowników podczas korzystania z nich.
Częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń dostosowana jest do sytuacji.
W przypadku stwierdzenia zakażenia natychmiast podejmujemy dezynfekcję.

Procedura jaką przeprowadzamy przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że COVID – 19:

  1. wyłączamy klimatyzację
  2. otwieramy okna i pozostawiamy pomieszczenia zamknięte na czas dezynfekcji;
  3. Dezynfekujemy ścieżkę zakażonego w miejscu, które mógł dotknąć m.in. drzwi, krzesła itp.;
  4. Preparaty czyszczące przygotowane są z wyprzedzeniem przed zameldowaniem do pokoju kolejnego gościa (w tym jednorazowe worki na śmieci lub ręczniki);
  5. Wszystkie śmieci i odpady są usunięte i wrzucone do odpadów medycznych.
  6. Co najmniej raz w tygodniu stosujemy generator ozonu w celu ozonowania wszystkich pomieszczeń w naszym obiekcie.